exhibitions future
Contemporary Chinese Art

CURRENT exhibitions

PAST exhibitions

Next Previous

NEW NETWORKS

Contemporary Chinese Art

8th Dec 2018 - 27th Apr 2019

New Networks: Contemporary Chinese Art offers New Zealand audiences a rare view into one of the most dynamic areas of global art. An ambitious exhibition, New Networks showcases works by leading figures from the contemporary Chinese Art Movement and shines a light on how these artists are represented in the collections of major galleries across New Zealand and Australia.

New Networks includes work by Ai Weiwei, Song Dong, Yang Fudong, Liu Jianhua, Xu Bing, Yin Xiuzhen, Jin Jiangbo, Wang Qingsong, Xu Zhen, Wang Gongxin, He Xiangyu, Liu Chuang, Lin Tianmiao, Jennifer Wen Ma, Chen Haiyan and Huang Yan.

Exhibition Partner

Related Events